Ben ik niet goed genoeg?

‘Ben ik niet goed genoeg?’ Dit is een gedachte die zomaar naar boven kan komen of die zelfs jou denken beheerst. Vaak heeft dit te maken met negatieve woorden die tegen ons zijn uitgesproken. Want woorden hebben kracht. Ze hebben veel meer kracht dan we in eerste instantie zouden denken.

Er worden meer mensen beschadigd en verwond door woorden dan door wapens.
Mensen worden vaak ook dieper beschadigd door woorden dan door wapens.
Maar, door goede woorden kan er ook weer vrede ontstaan.

Woorden kunnen ons hart in vuur en vlam zetten: in woede of hartstochtelijke liefde.
Ze kunnen ons de grond intrappen, maar ons ook boven de moeilijkste omstandigheden uit tillen.
Ze kunnen ons gevangen nemen en ze kunnen ons in vrijheid brengen.

Woorden kunnen de koers van ons leven bepalen. Gesproken woorden – recent en in het verleden – zijn er vaak de oorzaak van waarom we denken dat we niet goed genoeg zijn.


‘Kan ik het wel?’ is één van de belangrijkste redenen waarom mensen niet durven te gaan voor de baan die ze graag willen.

Gesproken woorden zijn niet terug te nemen. Ze kleven zich vast in je gedachten en in je identiteit. En voor je het weet ga je ernaar handelen. Bij positieve woorden is dit een geweldig proces. Maar bij negatieve woorden zijn de gevolgen meestal negatief. Voordat je het in de gaten hebt denk je dat niet goed genoeg bent.


Inhoudsopgave:

 1. Wat doen woorden die tegen jou zijn uitgesproken?
 2. Principe van zaaien en oogsten
 3. Uitspraken kunnen gaan werken als gif in je hart
 4. ‘Eén negatief woord verpest alles’
 5. Hoe ga je om met negatieve woorden die tegen jou worden uitgesproken?
 6. Hoe geef ik bemoedigende feedback?
 7. Wil jij afrekenen met het gevoel ‘Ik ben niet goed genoeg?

Wat doen woorden die tegen jou zijn uitgesproken?

We herinneren ons allemaal woorden – positief of  negatief – die over ons zijn uitgesproken. Dat kan recent zijn maar ook vanuit je jeugd. Deze woorden hebben invloed op de keuzes die je maakt in je leven. Je gaat je ernaar gedragen, je zet je ertegen af of je leert je af te sluiten van elke vorm van feedback van anderen.

Maar het kunnen ook woorden zijn die juist niet zijn uitgesproken. Complimenten die je graag had ontvangen. Of je voelt de kritiek van iemand maar die ander zorgt er wijselijk voor om geen reactie te geven of stapt snel over naar een ander gespreksonderwerp…

Negatieve woorden kun je de koers van je leven naar beneden halen,  maar ze kunnen ook het tegenovergestelde effect hebben.

De Amerikaanse zanger Frank Sinatra zei ooit: ‘De beste wraak is ongekend succes.’

Vaak ligt aan de basis van succes een ongekende gedrevenheid om degene door wie we zijn afgewezen te bewijzen dat we er wel mogen zijn. Bewijzen voor hun vader, moeder, broers, zussen of vrienden. Dat kan zijn in je werk maar je ziet dit ook veel terug in hobby’s en sport.


Principe van zaaien en oogsten

Ik kom daarmee op het principe van zaaien en oogsten. De woorden die over ons worden uitgesproken, zijn als zaad dat in ons hart wordt gezaaid en die een oogst zal voortbrengen. Na het zaaien verdwijnt het zaadje onder de oppervlakte –in ons hart – en is een tijdje uit het zicht verdwenen. Maar uiteindelijk schiet het wortel en wordt de plant zichtbaar. Of het zaad brengt prachtige bloemen voort of woekerende doornstruiken.


Wat is het effect van positieve woorden?

Als het zaad goed is, zal het een goede oogst voortbrengen. Als de woorden die tegen jou zijn gesproken positief zijn, zie je het volgende resultaat:

 • Je wordt opgebouwd
 • Je weet en voelt je geliefd
 • Je hebt een gezonde eigenwaarde en sterke identiteit

Woorden beinvloeden ook de manier waarop wij reageren. Dit zie jij in het volgende inspirerende video waar de ‘kracht van woorden’ zichtbaar wordt.

 

 


Wat is het effect van negatieve woorden?

Als het zaad negatief is, zal het een negatieve oogst voortbrengen. De woorden worden gezaaid in je hart met de kans op het volgende resultaat:

 • Je voelt je overbodig en afgewezen
 • Je voelt je niet geliefd
 • Je worstelt met een negatief zelfbeeld en met een zwakke identiteit.

Een succesvolle Nederlandse verslaggever zocht zijn bejaarde vader thuis op, nadat hij met zijn televisieprogramma het kijkcijferrecord van dat jaar had verbroken. Hij vroeg aan hem: ‘Vader, wat vindt u ervan dat gisteravond meer dan 6 miljoen mensen naar uw zoon hebben gekeken?’ Zijn vader antwoordde zonder enige emotie’ Dat betekent dat er 10 miljoen mensen niet hebben zitten kijken’

Hoe vaak ben jij niet negatief benaderd? Denk alleen maar aan de gesprekken over jouw rapporten. Waar werd door docenten of je ouders de meeste tijd aan besteed: Aan jouw voldoendes of aan jouw onvoldoendes? Met welke docenten werd er een 10 minuten gesprek ingepland…?

En waar ligt de nadruk op bij functioneringsgesprekken of hoe je ze nu ook maar noemt? Ligt de nadruk op het nog verder verbeteren van waar je goed in bent en waar jij energie van krijgt? Of wordt je uitgedaagd om je zwakke punten te verbeteren?


Uitspraken kunnen gaan werken als gif in je hart.

Ik geloof niet dat mensen heel bewust gif willen strooien in iemands hart. Dat ze heel bewust het leven van iemand anders willen ruineren. Zeker niet van hun kinderen. Vaak komen negatieve woorden voort uit je eigen onmacht of ze zijn een compensatie van je eigen falen. Die ander moet het dan ontgelden met alle negatieve gevolgen ervan.

Een paar uitspraken die werken als gif:

 • Jij bent nutteloos
 • Van jou zal nooit iets terechtkomen
 • Grote jongens huilen niet
 • Je had eigenlijk een meisje moeten zijn
 • Jij deugt nergens voor
 • Wie zou er nou met jou willen trouwen?
 • Jij zult nooit zo’n baan krijgen
 • Kon je maar zo goed leren als je zus
 • Als ik dit aan jouw collega vraag, weet ik zeker dat het morgen is geregeld

Of heel subtiel word het volgende tegen je gezegd:

 • Geef maar aan mij, ik heb het druk en dan gaat het sneller
 • Zal ik … even voor jou doen?
 • Doe dat maar niet weer. De vorige keer wat het ook geen succes.

Wat voor woorden er ook tegen je zijn gezegd, ze hebben vaak een grote invloed op de koers van je leven. En heel vaak ben je jezelf hier niet van bewust.

“De tong is als een klein vuurtje dat een heel bos in brand steekt”

Negatieve woorden zijn als vuur dat een bos in brand steekt

Woorden hebben het effect van een klein vuurtje. Ze zetten een gedachtenstroom in gang die niet of heel moeilijk is te keren. Probeer maar eens een bosbrand te blussen. Dat kost veel tijd en inspanning en het duurt jaren voordat de schade is hersteld.


‘Eén negatief woord verpest alles’

Op een van de meest prestigieuze technische universiteiten ter wereld – MIT (Massachusetts Institute of Technology) –  werd een onderzoek gedaan onder nietsvermoedende studenten. Zij kregen te horen dat hun economiedocent afwezig was, maar dat er een vervanger geregeld was. Om het effect op de studenten goed te kunnen meten, was de vervanger iemand die ze nog niet eerder hadden ontmoet. Naderhand mochten de studenten een evaluatieformulier invullen over de nieuwe docent.

Om de studenten voor te bereiden op de mysterieuze vervanger, kreeg de helft van de groep een biografie waarin de volgende zin was opgenomen:”

Mensen die hem kennen, beschouwen hem als een bijzonder warm persoon: vlijtig, kritisch, praktisch en vastbesloten’

De andere helft kreeg een biografie waarin deze zin licht aangepast was:

Mensen die hem kennen, beschouwen hem als een enigszins koud persoon: vlijtig, kritisch, praktisch en vastbesloten’

De studenten wisten van elkaar niet dat ze verschillende biografieën hebben gelezen. Na het college vulden de studenten de evaluatieformulieren in en de resultaten zijn verbijsterend. Het lijkt wel of de twee groepen studenten college hebben gehad van twee verschillende docenten.

De studenten die de biografie met de woorden ‘bijzonder warm’ hebben gelezen, beschreven de docent als ‘goedaardig, attent voor anderen, informeel, sociaal, populair, humoristisch en menselijk’.

De studenten die de biografie met de woorden ‘enigszins koud’ hadden gelezen en die precies het zelfde college hadden gevolgd als de rest van de groep, beschreven de docent als ‘egocentrisch, formeel, asociaal, impopulair, prikkelbaar, humorloos en meedogenloos’.

Ongelofelijk hoe één woord je hele visie op iets of iemand kan beïnvloeden.

De woorden die wij over mensen uitspreken tegen een derde, kunnen de ander maken en breken. Ze geven die ander een kleur. Ze geven die ander een waarde. Onze woorden over iemand anders vormen een bril waardoor hij of zij bekeken wordt.

Maar ook de woorden die over ons worden uitgesproken door collega’s of leidinggevenden kunnen ons dus maken en breken.


Hoe ga je om met negatieve woorden die tegen jou worden uitgesproken?

Je kunt de woorden die in het verleden tegen jou zijn gezegd niet meer terugdraaien. Je kunt in het heden niet voorkomen wat iemand zegt. Of de communicatie rechtstreeks gaat of in de vorm van roddel. Maar je kunt er wel voor kiezen wat je hier vervolgens mee gaat doen. Een paar tips:

 • Breng in beeld wat in het verleden tegen je is gezegd.
 • Reken af met de negatieve woorden die over jou zijn uitgesproken. Met of zonder hulp van derden. Klop gerust aan bij een goede vriend(in). Maar schroom ook niet om iemand in te schakelen met expertise.
 • Richt je focus op het positieve. Ontdek wat je talenten zijn en focus je hierop. Leer hoe jij je kunt richten op jouw ware indentiteit. En bouw verder op de rijkdom van jouw ervaring. Pak de dingen op die jou energie geven en motiveren. Probeer niet je zwakke punten te versterken. Verspil zo min mogelijk tijd aan het bewijzen dat de ‘negatieve woorden’ niet waar zijn.
 • Word zelf een bemoediger! Dit is misschien wel het meest krachtige middel om af te rekenen met negativiteit. Als je kritiek zaait in het leven van een ander, oogst je dit meestal ook in je eigen leven. Als je een ander bemoedigt omdat je je richt op zijn of haar talenten, word je zelf ook bemoedigt.

Hoe geef ik bemoedigende feedback?

Hoe wil jij in het leven bekend staan? Als een bemoediger of als de criticus?

Is het je doel om te laten zien dat je het beter weet of wil je graag de ander stimuleren om verder te komen in dit leven.

Wil jij als bemoediger in het leven staan? Wil jij graag anderen stimuleren om verder te komen in dit leven? Wil je graag dat anderen jou op dezelfde manier gaan benaderen? Dan heb ik 4 waardevolle aandachtspunten voor jou. Ik noem het ook wel de vier drempels die neemt voordat je reageert op een ander.

Stel jezelf voordat je reageert de volgende vier vragen:

 1. Is het eerlijk? Klopt je interpretatie?
 2. Heb je respect voor de ander?
 3. Is het noodzakelijk dat je een reactie geeft?
 4. Is dit het juiste moment om te reageren.

Als je deze 4 vragen aan jezelf stelt voordat je op iemand anders reageert, voorkom je veel schade. Je kunt dan op het juiste moment, met een respectvolle houding die woorden spreken die het verschil voor die ander gaan maken.

Download hier de checklist ‘Hoe geef ik bemoedigende feedback?’ >>


Wil jij afrekenen met het gevoel ‘Ik ben niet goed genoeg?’

Neem je eigen identiteit– je talenten – als uitgangspunt en ontdek dat ook jij veel meer kunt dan je tot nu toe hebt gedacht. Ga voor die baan waarvan je altijd al hebt gedroomd maar die tot nu toe onbereikbaar bleek.

Maar ga ook niet naast je ‘schoenen’ lopen. Het moet wel passen bij jouw talenten, aansluiten bij jouw ervaring en in de lijn liggen van jouw passie.

Reken af met je verleden, bescherm jezelf in het heden en focus je op de toekomst vanuit een gezonde basis.

Vind je dit lastig? Mag ik dan jou helpen om de volgende stap te zetten? Ontdek eerst jouw talenten in de Talententest of ga direct voor de volledig online loopbaantraining: de Talenttraining.

Over de schrijver
Expert talentontwikkeling, trainer en coach. Mijn passie is om mensen te leren hoe ze kunnen leven vanuit hun talenten. Zodat ze elke dag werken met meer plezier en minder stress. Zodat ze de regie nemen over hun eigen loopbaanontwikkeling. Ik ben no-nonsense en gericht op resultaat. Anderen omschrijven mij als creatief, out of te box en inspirerend.
Laurin
Door

Laurin

op 29 Oct 2018

Mooie blog! Duidelijk en toepasbaar

Jan-Hooikammer
Door

Jan-Hooikammer

op 30 Oct 2018

Dankjewel! Succes bij het toepassen.

Corné
Door

Corné

op 30 Oct 2018

Woorden zijn idd zomaar gezegd. Ik moet hier nog weer eens goed over nadenken merk ik.

Jan-Hooikammer
Door

Jan-Hooikammer

op 30 Oct 2018

Alles start met je denken :-) en komt dan naar buiten in je spreken. Jij ben 'meer dan goed genoeg' en dat geld voor iedereen in je omgeving. Succes!

Tina
Door

Tina

op 30 Oct 2018

O, zo waar, woorden hebben kracht! Voor iedereen herkenbaar denk ik. Ik wil een bemoediger zijn, heb de checklist uitgeprint.

Jan-Hooikammer
Door

Jan-Hooikammer

op 30 Oct 2018

Super! Word de allerbeste bemoediger ;)

Claudia
Door

Claudia

op 30 Oct 2018

Prachtige blog! Herkenbaar en praktisch! Voor mij sprong het principe van zaaien en oogsten er even weer uit. Dank!

Jan-Hooikammer
Door

Jan-Hooikammer

op 31 Oct 2018

Thanks! Blijf gewoon mooie woorden zaaien.

Reinier
Door

Reinier

op 30 Oct 2018

Leuke opening met die filmpjes. Een goed verhaal, doet me goed. Ik ga mezelf meer aansporen om anderen aan te moedigen. Ik kijk uit naar de volgende blog!

Jan-Hooikammer
Door

Jan-Hooikammer

op 31 Oct 2018

Succes met het aanmoedigen. Word je ook zelf een blij persoon van ;)

Margretha
Door

Margretha

op 31 Oct 2018

WoW Jan wat een mooie blog en het filmpje met tandpasta kwam wel even binnen! Mooi in beeld gebracht, complimenten

Jan-Hooikammer
Door

Jan-Hooikammer

op 31 Oct 2018

Mooie reminder voor als je 's morgens en 's avonds je tanden poetst. En word je er gelijk even aan herinnerd voor de spiegel dat iedereen goed genoeg is inclusief jezelf :-)

Geranna
Door

Geranna

op 31 Oct 2018

Mooi geschreven Jan. Bij mij kwamen negatieve woorden, gesproken door een leraar ongeveer 40 jaar geleden, naar boven die mij van mijn stuk brachten. Over de invloed van negatieve woorden gesproken.......... Die is er namelijk nog steeds. Ook het filmpje over de blinde man raakte mij. Op meerdere vlakken kunnen we mijn inziens daar van leren.

Jan-Hooikammer
Door

Jan-Hooikammer

op 01 Nov 2018

Dankjewel. Wij onderschatten vaak de kracht van woorden. Maar ook de mogelijkheid om ze te ontkrachten. Dat is namelijk ook mogelijk. Van 'nog steeds' naar 'niet meer'. Uit eigen ervaring :-), en gelukkig ook bij veel anderen.

Erna
Door

Erna

op 01 Nov 2018

Goed verhaal jan , en zeker herkenbaar. Weer iets om over na te denken, vaak denken we dat een ander ons kwetst, maar we geven het zelf ook zomaar door, zonde het daadwerkelijk te willen.

Jan-Hooikammer
Door

Jan-Hooikammer

op 02 Nov 2018

Dankjewel, Ik ga er daarom altijd eerst vanuit dat degene die 'kwets' zich hiervan niet is bewust maar reageert vanuit eigen pijn of angst.

Janneke
Door

Janneke

op 05 Nov 2018

Erg goed geschreven, vooral reken ad met je verleden, bescherm jezelf in het heden en focus je op de toekomst vanuit een gezonde basis. Die ga ik opschrijven voor mijzelf!

Jan-Hooikammer
Door

Jan-Hooikammer

op 05 Nov 2018

Dankjewel Janneke. Succes met het toepassen. Dit helpt om de focus op de toekomst te leggen.

Renee
Door

Renee

op 11 Nov 2018

Goed geschreven! Spijker op z'n kop! Wat een bewustwording van de kracht van mijn eigen woorden op anderen. En tegelijkertijd hoe ik met negatieve woorden van anderen kan omgaan. Nu met kleine stapjes vooruit om dit te gaan toepassen. Ik sla dit artikel even op onder mijn favorieten.

Jan-Hooikammer
Door

Jan-Hooikammer

op 15 Nov 2018

Succes Renee. Geniet ervan en laat iedereen in jouw omgeving ervan meegenieten ;)

Ralph
Door

Ralph

op 20 Nov 2018

Mooi geschreven Jan! Complimenten! Het allermooiste wat ik uit je artikel haal is het volgende: 'De Amerikaanse zanger Frank Sinatra zei ooit: ‘De beste wraak is ongekend succes.’ En zo is het! Blijf jezelf want er zijn al zoveel anderen :)

Jan-Hooikammer
Door

Jan-Hooikammer

op 20 Nov 2018

Thanks! De beste versie van jezelf, ben jezelf :-) Want je bent meer dan goed genoeg!

Pjotr
Door

Pjotr

op 21 Nov 2018

Mooi artikel Jan! Goed om er bewust van te zijn dat negatieve gedachtes (onbewust) van grote negatieve invloed kunnen zijn op wat je doet. Belangrijk om de focus te houden op het positieve!

Jan-Hooikammer
Door

Jan-Hooikammer

op 21 Nov 2018

Danjewel! Waar positieve gedachten zitten is geen ruimte voor bewuste of onbewuste negatieve gedachten.

Reactie plaatsen